PERSONVERN

Skjærgårdsgospel er opptatt av personvern og av å ta best mulig hensyn til deg som deler dine personopplysninger med oss.

Vi er opptatt av å lagre den personlige informasjonen du gir oss på en forsvarlig måte – i tråd med gjeldende regelverk. Skjærgårdsgospel vil ikke dele dine personopplysninger med andre.

Vi jobber for tiden med å oppdatere våre rutiner for personvern og vår personvernerklæring.
Her er vår personvernerklæring:

PERSONVERNERKLÆRING SKJÆRGÅRDSGOSPEL

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor deltakere, frivillige medarbeidere og andre vi er i kontakt med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til Jarle Storebø, post@sginfo.no / 90127404.

Skjærgårdsgospel vil ikke dele dine personopplysninger med andre, med mindre vi får ditt samtykke.

MEDARBEIDER

Som medarbeider vil du bli registrert i vårt register Crew (crew.sgospel.no). Vi samler inn navn, epost og mobilnummer. Vi vil registrere hvilke(n) festival(er) du er medarbeider på og hva slags rolle du har. Dersom du velger å oppgi det, vil vi også registrere annen personlig informasjon, som fødselsdato og postadresse.

Disse opplysningene trenger vi for å holde kontakten med deg før, under og etter festivalen. Opplysningene dine vil være tilgjengelige for dine overordnede, samt de som er i samme gruppe/sektor som deg selv.

Vi vil slette ikke-obligatorisk informasjon om deg dersom du ber oss om det. Sletting av nødvendig info betyr samtidig at du ikke kan være medarbeider i vårt system, siden det er helt essensielt for driften vår at vi vet hvor i systemet du arbeider og at vi kan få tak i deg.

Flere av rollene som frivillig på våre festivaler krever at du leverer vandelsattest fra politiet. Vi vil ikke lagre denne noe sted, men registrere at du har levert den til oss. Attesten vil deretter bli slettes.

PÅMELDING KURS, FESTIVALER OG ARRANGEMENTER

Via våre nettsider og gjennom vår nyhetsmail vil du få informasjon om kurs og festivaler, og hvordan du kan melde deg på disse. I tilknytning til dette samler vi inn informasjon som navn og kontaktopplysninger, og eventuelt allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet, sende deg informasjon om arrangementet du skal delta på, og ta hensyn til deg og dine behov. Etter endt arrangement kan du be om at dine personopplysninger skal slettes. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

E-POST

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

BILDER

Vi oppbevarer og publiserer bilder av aktivitet og forsamlinger av aktuell og allmenn interesse (jfr. åndsverkloven §45c). Vi vil ikke publisere andre typer bilder av personer uten å først innhente samtykke fra disse personene.

UTSENDELSE AV INFORMASJON

Dersom du har aktivt bedt om eller har samtykket til det, vil du via våre nyhetsbrev motta informasjon fra oss om stiftelsens festivaler. Vi sender også ut nyheter fra stiftelsen og vil informere tilbud som våre samarbeidspartnere gir deg, siden du deltar på en eller flere av våre festivaler.

Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon på post/e-post fra oss. Dersom du ikke har oppgitt e-postadresse vil du ikke motta informasjon fra oss på e-post. Dersom du ikke får e-post, men ønsker dette kan gi oss beskjed på post@sginfo.no.

Dersom vi har spørsmål om din deltakelse på et arrangement vil vi kontakte deg direkte via mail eller mobil for å oppklare dette slik at vi kan ta hensyn til deg og deltakelsen din på best mulig måte.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

 

Utarbeidet våren 2018, revidert høsten 2018.