Skjærgårdssang i Langesund ble første gang arrangert helgen 8.-10. august 2008.

Det er en helg med god oppbyggelig musikk, gode møter og åndelig fellesskap. Vi kommer sammen i fellesskapet som vi har i troen på Jesus Kristus og er opptatt av å være en arena for hele kristen Norge på tvers av konfesjon og kirkegrenser. Det er bredt utvalg av sang og musikk, fra Gospel til Gaither, til salmer til bedehussang som presenteres, formålet er å gjennom dette å løfte frem evangeliets budskap til håp og fornyelse.

Arrangør er Stiftelsen Skjærgårdsgospel som i over 30 år har  jobbet med kristen sang og musikk.