VELKOMMEN TIL SKJÆRGÅRDSSANG 2024!

Dette er en helg med god oppbyggelig musikk, gode møter og åndelig fellesskap. Vi kommer sammen i fellesskapet som vi har i troen på Jesus Kristus og er opptatt av å være en arena for hele kristen Norge på tvers av konfesjon og kirkegrenser. Det er bredt utvalg av sang og musikk, fra Gospel til Gaither, til salmer til bedehussang som presenteres, formålet er å gjennom dette å løfte frem evangeliets budskap til håp og fornyelse.

Følg oss på sosiale medier

Sponsorer