Takk for at du velger Skjærgårdssang

Takk til alle dere som har forhåndskjøpt billetter til årets Skjærgårdssang og som hadde planlagt å tilbringe noen dager sammen med oss i Langesund. Denne sommeren blir annerledes enn vi hadde tenkt oss men, vi er vel alle enige om at vår viktigste prioritet nå, er å stå sammen i kampen om å bekjempe COVID-19.

Skjærgårdssang er en av flere festivaler som arrangeres av stiftelsen Skjærgårdsgospel. Som mange andre i kultur og arrangementsbransjen er vi veldig spente på fremtiden.
For stiftelsen har koronakrisen resultert i at alle våre største arrangementer er avlyst, med den konsekvens at vi har mistet så godt som alle inntekter for 2020. I tillegg til dette er alle våre ansatte permittert i 80%

Med så få ansatte på jobb, er det svært krevende for stiftelsen og oss i Skjærgårdssang å avvikle alt det som er forberedt til årets festivaler, for å minimere det økonomiske tapet.
Artister skal avbestilles og alle samarbeidspartnere skal håndteres på en god og forsvarlig måte. Samtidig skal vi sikre god drift videre i disse uvanlige dagene.
Regjeringen har lovet støtteordninger som vi nå søker støtte fra, i håp om at det skal lette på den økonomiske situasjonen vi har kommet i. Men året 2020 blir tøft og mitt budskap til dere er at nå trenger vi deres støtte.

Dugnad for Skjærgårdsgospel

Det har vært manet til dugnad for å redde kulturbransjen og et av tiltakene som har gått igjen er å be publikum om å ikke kreve refusjon av sine billetter.

Vi har full forståelse for at dere ønsker refusjon, men om noen av dere har lyst og mulighet til å være på en økonomisk dugnad, kan det være avgjørende for videre drift av Stiftelsen Skjærgårdsgospel sine festivaler og Skjærgårdssang.

Derfor vil dere nå få muligheten til å krysse av for hel eller delvis refusjon av årets billetter, dette gjør dere i vedlagte skjema. Ønsker dere å gi hele beløpet, kryss av for dette i skjemaet eller så trenger dere ikke gjøre noe. Ønsker dere å få refundert alt eller halvparten av beløpet, er frist for innsending av refusjons-skjema 1. juli.

På forhånd takker vi for hjelpen og vi skal love å forvalte deres gaver godt i det videre arbeidet Stiftelsen Skjærgårdsgospel gjør for barn, unge og voksne.

Digital Skjærgårdssang 7.-9.August

Når dette er sagt, blir det likevel ikke helt stille fra oss i sommer.
Selv om vi ikke kan møtes fysisk i Langesund, er vi allerede i gang med å planlegge en digital Skjærgårdssang 7. – 9. august som dere kan følge på Facebook eller fra vår hjemmeside. Vi kan garantere den gode Skjærgårdssangfølelsen med ulike elementer fra det som er Skjærgårdssang. Her vil det også bli noen tilbakeblikk fra noen av våre tidligere festivaler. Dette ser vi frem til og vi skal gjøre det vi kan for å gi deg noen gode konsertopplevelser i august. Mer info om dette kommer etter hvert, så følg med på vår hjemmeside/nyhetsbrev/Facebook.

Med dette ønsker vi dere en riktig god sommer. Husk at vi ikke skal ta på hverandre men ta vare på hverandre i ukene som kommer. På gjensyn.

Med hilsen
Svein Olsen
Festivalsjef Skjærgårdssang

Frist for innsending av refusjon-skjema er 1. juli.