Taler

Stein Reinertsen

Biskopen for Agder og Telemark er årets taler på Skjærgårdssang.

Vi er glade og takknemlige for at vår biskop har takket ja til å delta på Skjærgårdssang 2019. Biskopen har i mange år vært deltager på festivalen i Langesund, og han sier selv at dette er en viktig festival. Reinertsen kommer til å tale på gudstjenesten søndag og delta på konserten lørdag formiddag.

Reinertsen tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet i 1986, praktisk-teologisk eksamen høsten 1987 og ble ordinert til feltpresttjeneste samme år. Fra 1989-1992 var han ansatt som landssekretær i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag (NKSS). Studentprest ved Landbrukshøyskolen på Ås fra 1992-95, i 1995 forlagssjef i Credo Forlag. I 1996 tiltrådte han som sogneprest i Farsund, og var en periode også sykehusprest i Flekkefjord. Høsten 2011 ble han utnevnt til prost i Mandal.

Sgsang

En helg med god oppbyggelig musikk, gode møter , åndelig fellesskap. Vi kommer sammen i fellesskapet som vi har i troen på Jesus Kristus og er opptatt av å være en arena for hele kristen Norge på tvers av konfesjon og kirkegrenser.

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårds
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • post@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48